Home

                    Nicole de Quillettes 

                 Klassieke homeopathie

                        06-21808100

 

10
Klassieke Homeopathie


is een andere geneeswijze waarbij de hoogste en enige roeping van een therapeut is zieke mensen beter te maken, wat men genezen, ‘helen’ noemt.


Ik ben

Nicole de Quillettes

en ik heb een holistische visie op de mens en ik ga uit  van het gelijksoortigheidprincipe en het zelfgenezende vermogen van de mens.

Ik heb een eigen stijl ontwikkeld, een stijl die bij mij past en een empathische en niet veroordelende beroepshouding.


Ik kijk bij elk individu naar de Levenskracht, ook wel de Vital Force genoemd..

De Vital Force is het vuur in het organisme dat leven en betekenis geeft aan een organisme. Een Homeopaat ziet de Vital Force als de energetische bron van het leven. Dit is de levenskracht die wordt opgevat als een onzichtbare macht waar het hele organisme van elk individu is doordrongen. De Vital Force is in staat om de hoogste graad van balans en gezondheid te behalen. In het menselijk lichaam zit de Vital Force in het energiecentra en paden in de wervelkolom , organen, systemen en weefsels verweven. Een ervaren homeopaat zal tijdens de behandeling van een individu de Vital Force de meeste aandacht geven en zoeken naar tekenen en symptomen die de toestand, het energieniveau, van de Vital Force van een persoon laten zien. Een ervaren Homeopaat zal gemakkelijk de Vital Force waarnemen , omdat het aanwezig is op elk niveau van het menselijk organisme: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.


Hoe komt iemand over. Wat laat een persoon aan je zien. Laat iemand veel energie en enthousiasme zien of is de persoon diep teruggetrokken in zichzelf. Hoe reageert iemand op koud weer en is er voldoende vitaliteit om de persoon warm te houden. Hoe uit de persoon zijn emoties en zijn ze duidelijk, naar buiten gekeerd, of zijn ze naar binnen gekeerd en nauwelijks waarneembaar. Wat is het niveau van de vitaliteit van de persoon? Iemand met een duidelijk sterke Vital Force zal zijn ziekte anders bevechten dan een persoon met een zwakke Vital Force. Een homeopaat zal daarom vooral onderzoeken welke aspecten de Vital Force verzwakken. De behandeling van de Homeopaat zal er op gericht zijn bij de behandeling van een individu de Vital Force te ondersteunen en de balans van het individu te herstellen, waardoor er een beter energieniveau, meer balans, van de Vital Force wordt bereikt. 


Homeopathie voor uw dier. 

Een holistische benadering gericht op een zo snel en effectief mogelijke genezing met een zo gering mogelijke belasting voor het dier, biedt de mogelijkheid om aan die vraag tegemoet te komen. Binnen het holistisch veld is de klassieke homeopathie een uiterst effectieve manier om dieren te behandelen.